placeholder 1 2 0 test Header 2

Werkwijze

Alarmafhandeling ter plaatse
Buiten de normale kantooruren heeft u de mogelijkheid om alarmmeldingen af te laten handelen door Van Doorn Beveiliging surveillancedienst. Hierbij wordt in geval van een ontvan­gen alarm­mel­ding een surveillant naar uw pand gestuurd, dat vervol­gens grondig wordt geïnspecteerd. De situatie wordt zelfstan­dig door de surveillant afge­handeld. U ontvangt een duidelijke rapportage met de geconstateerde bijzonderheden. Alleen bij daadwer­kelijke calami­teiten worden contactpersonen van uw organisatie en/of politie of brandweer gewaarschuwd.

Brand- en sluitronde
Om te voorkomen dat na kantooruren in en rondom uw pand een risicovolle situatie bestaat kan de Van Doorn Beveiliging surveillancedienst een uitgebreide controleronde uitvoe­ren.
 
Tijdens deze ronde wordt een aantal zaken geïnspecteerd:

 • zijn alle ramen en deuren gesloten;
 • zijn er omstandigheden die kunnen leiden tot brandgevaar en/of waterlekka­ge;
 • zijn er onbevoegde personen aanwezig;
 • zijn er storingen aan technische apparatuur;
 • zijn er andere risico's of bijzonderheden;
 • uitschakelen van elektronische en/of mechanische apparatuur;
 • controle op aanwezigheid en bereikbaarheid van blusmiddelen;
 • het vrijhouden van vluchtwegen en het controleren van veiligheidsaanduidingen;
 • compartimentering door sluiten van deuren en ramen;
 • omschakeling brandopvolging naar een directe doormelding;
 • inschakelen van beveiligingssystemen.


De surveillant handelt deze zaken af volgens de door u gegeven instructies, schakelt het alarm­systeem in en sluit bij het verrichten van de brand- en sluitronde uw pand af. Uiteraard krijgt u een  rapportage omtrent aangetroffen bijzonderheden, zodat alle betrokkenen optimaal kunnen worden geïnformeerd (directie, politie, verzeke­ring etc.).

Operationele start
Indien u gebruik wenst te maken van onze dienstverlening zal een medewerker bij u ter plaatse komen voor opname van de benodigde gegevens, opname van maatwerk instructies en (eventuele) inname sleutels, zodat onze surveillanten de dienstverlening op professionele wijze kunnen afhandelen.