Digitale Rapportage Van Doorn Beveiliging

Digitale Rapportage Van Doorn Beveiliging

13 september 2016 Van Doorn Beveiliging is dankzij haar geautomatiseerde werkwijze zeer goed in staat periodiek duidelijke en kostenloos rapportages te verstrekken. Wij streven ernaar met betrekking tot onze dienstverlening zoveel mogelijk transparant en controleerbaar te zijn.
Van Doorn Beveiliging heeft hiertoe veel informatie beschikbaar. Uursmelding Nadat de surveillant zichzelf heeft aangemeld gaat het uur opnieuw in. Indien de surveillant zich niet aanmeld na het verstrijken van een uur, krijgt de surveillant binnen 5 minuten nog 5 herinneringen.
 
Van Doorn Beveiliging streeft ernaar om permanent voor haar klanten waarde toe te voegen. Concreet betekent dit dat, dáár waar nodig, plannen en instructies continue worden aangepast en verbeterd.
Dit doen wij door relevante informatie aan te leveren op grond van gegevens die door uitvoerende diensten zijn aangeleverd. Door het aanleveren van concrete informatie over de inzet van mensen, middelen en methoden zal een hoger niveau van beveiliging tot gevolg hebben.
 
De rapportage met vermelding van alle bijzonderheden wordt ter plaatse door de surveillant in onze systemen verwerkt en digitaal verstuurd naar onze opdrachtgevers.